privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
MINDSETUP.RO

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: mindsetup.ro, e-mail toni@mindestup.ro.
Scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:
Nu colectăm datele persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care nu ați împlinit această vârstă vă rugăm să nu introduceți date pe acest site și nu comunicați date personale prin e-mail sau telefonic.
Conform art. 4, alineatul (5) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 13 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), vă informăm că, prin intermediul site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare(adresă de protocol de internet -IP) al dispozitivului de pe care îl accesați, fapt ce permite inclusiv localizarea acestuia, utilizăm cookie-uri necesare pentru funcționarea și protecția paginii web, precum și cookie folosite în scopuri statistice, respectiv Google Analytics.
Temeiul juridic al acestei prelucrări este interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din GDPR), respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care i-ar putea afecta negativ funcționarea și efectuarea unor analize statistice privind modul în care utilizatorii interacționează cu acesta.
Când accesați site-ul nostru, pe dispozitivul dumneavoastră vor fi plasate și stocate următoarele cookie:

NR. CRT. DENUMIRE SCOP DURATA DE STOCARE

_ga Acest nume cookie este asociat cu Google Universal Analytics – ceea ce reprezintă o actualizare semnificativă a serviciului de analiză cel mai des utilizat de Google. Acest cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici, prin alocarea unui număr generat la întâmplare ca identificator de client. Acesta este inclus în fiecare solicitare de pagină dintr-un site și este utilizat pentru calcularea datelor vizitatorilor, sesiunii și campaniilor pentru rapoartele de analiză a site-urilor. 2 ani
_gat Acest nume cookie este asociat cu Google Universal Analytics, conform documentației, este folosit pentru a accelera rata solicitării – limitând colectarea datelor pe site-urile cu trafic ridicat. 10 minute
_gid Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics. Stochează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină vizitată. 1 zi
Utilizatorii își pot configura aplicația de navigare pe internet să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
Dacă acceptați aceste limitări și doriți blocarea cookie-urilor, vă oferim câteva link-uri privind gestionarea cookie-urilor (dezactivare, ștergere) în funcție de browser-ul utilizat:
 Internet Explorer 8/ Internet Explorer 9/ Internet Explorer 10
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Opera
 Safari
Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Când utilizați secțiunile „CONTACT” , „NEWSLETTER” sau dacă ați ales să contactați telefonic ori prin e-mail un reprezentant al societății noastre, vor fi prelucrate datele cu caracter personal transmise pentru a face demersuri, la solicitarea dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate, temeiul juridic al acestei prelucrări fiind (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR).

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt societățile comerciale care asigură serviciile de web design și găzduire site, cele care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul, alte societăți comerciale cu care colaborăm pentru realizarea obiectului de activitate și autoritățile publice pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
Nu transferăm date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.
Adresa de protocol de internet – IP va fi stocată o perioadă limitată de timp, respectiv de maxim 1 zi, iar datele cu caracter personal colectate cu ocazia transmiterii unui mesaj prin secțiunile „CONTACT” , „NEWSLETTER”, e-mail sau telefonic vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an, în cazul în care nu veți beneficia de servicii din partea societății noastre.
Drepturile dumneavoastră
Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de următoarele drepturi:
a) Informare şi acces la date cu caracter personal;
b) Rectificarea şi ștergerea datelor cu caracter personal;
c) Dreptul la restricționarea prelucrării;
d) Dreptul la portabilitatea datelor;
e) Dreptul la opoziție;
f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de Regulament, prin transmiterea unei solicitări  la adresa de e-mail toni@mindestup.ro.
Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale şi la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail toni@mindestup.ro.
În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe site-ul acesteia https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
La nivelul MINDSETUP.RO nu realizează procese decizionale automatizate incluzând crearea de profiluri sau alte acțiuni similare de profilare a persoanelor vizate.